Współczesna edukacja stawia na innowacje i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie nowych technologii. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Michała Sopoćki w Księżynie postanowiła wykorzystać potencjał druku 3D w procesie edukacyjnym, a kluczowym partnerem w tym przedsięwzięciu stał się producent filamentów – firma 3DKordo.

Filamenty w służbie edukacji

Druk 3D stał się nieodzownym elementem współczesnego świata technologii, znajdując zastosowanie w przemyśle, medycynie czy architekturze. Edukacja nie może pozostawać
w tyle. Wykorzystanie tej technologii w szkolnictwie pozwala na wzbogacenie procesu nauczania o nowy, praktyczny wymiar, przyczyniając się do lepszego zrozumienia przez uczniów skomplikowanych zagadnień oraz pobudzając ich kreatywność.

Szkoła Podstawowa w Księżynie zdała sobie sprawę z tej możliwości i postanowiła włączyć technologię druku 3D do programu nauczania. Kluczem do sukcesu było jednak nie tylko posiadanie odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim jakościowe filamenty, które są podstawowym surowcem w procesie drukowania.

3DKordo – partner w edukacji

Firma 3DKordo, znana z produkcji wysokiej jakości filamentów, podjęła się współpracy
z placówką edukacyjną, dostarczając niezbędne materiały do pracowni komputerowej szkoły. Ale to nie wszystko. Eksperci z 3DKordo zaangażowali się również w szkolenia nauczycieli, aby ci mogli w pełni wykorzystać potencjał druku 3D w nauczaniu.

Dzięki filamentom dostarczanym przez 3DKordo, uczniowie Szkoły Podstawowej w Księżynie mają możliwość tworzenia trójwymiarowych modeli, które mogą być używane w różnych przedmiotach – od matematyki, przez przyrody, aż po plastykę. Drukowane obiekty pomagają zilustrować skomplikowane pojęcia, a także zachęcają uczniów do eksperymentowania
i samodzielnego projektowania.

Korzyści dla uczniów i nauczycieli

Współpraca Szkoły Podstawowej z 3DKordo przynosi korzyści obu stronom. Dla producenta filamentów to doskonała okazja do promocji swojego produktu w kontekście edukacyjnym oraz zbierania cennych informacji o jego praktycznym zastosowaniu. Dla szkoły to szansa na podniesienie jakości nauczania oraz przygotowanie uczniów do wyzwań przyszłości, w której technologie takie jak druk 3D będą odgrywać coraz większą rolę.

W erze cyfrowej, kiedy technologia staje się nieodzownym elementem życia codziennego, takie partnerstwa jak to między 3DKordo a Szkołą Podstawową im. bł. ks. Michała Sopoćki
w Księżynie są kluczem do budowania przyszłości opartej na wiedzy, innowacji i kreatywności.